top of page
TRAINING
Training: ‘Het licht op de laatste fase’

Doelgroep: Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg, (specialistisch) verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, huisartsen.

Inhoud: Hoe naasten de laatste fase met hun dierbare vorm geven is van veel aspecten afhankelijk. Ze komen vaak in een flow van zorgen voor de zieke en zorg over de toekomst. Aan de hand van mijn Model van Naasten leert u naasten te handelen vanuit hun kracht. Door bewustwording over hun situatie en hun doen en laten ontstaat ruimte om keuzes te maken, gericht op een goede laatste fase samen. Formele en informele zorg kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze bewustwording.

NB. Afhankelijk van het aantal personen zal er meer sprake zijn van een workshop of zal de bijeenkomst meer het karakter van een lezing hebben.

OPLEIDING

Opleiding; Gespecialiseerde palliatieve zorg

Doelgroep: Verzorgenden en verpleegkundigen 

Inhoud: Deze 5-daagse opleiding geef ik bij opleidingsinstituut SVOZ in Utrecht. Uiteenlopende thema’s die in de palliatieve zorg van belang zijn komen aan bod waaronder communicatie, rouw en verlies, pijn en symptomen, proactieve zorgplanning, cultuur en religie, ethiek en spiritualiteit en zelfzorg. De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie. Voor meer informatie en aanmelding zie www.svoz.nl

 

CRKB.png
bottom of page