top of page
GROEPSBIJEENKOMSTEN

Thema: Een goede laatste fase

Doelgroep: Naasten die hun dierbare gaan verliezen aan een ziekte

Inhoud:  Een driedelige workshop waarbij je samen met andere naasten stilstaat bij wat jou/jullie overkomt en hoe je deze periode zo goed mogelijk samen met je zieke partner kunt beleven. 

Achtergrond: Als je partner, vriend, vriendin of andere dierbare ongeneeslijk ziek is, begint een zware fase van afscheid nemen en loslaten. Zo’n laatste fase kun je maar 1 keer doen. Er komt enorm veel op je af, de zorgtaken nemen toe, emoties buitelen over elkaar heen. Je wil vasthouden terwijl je moet gaan loslaten.

Tijdens de bijeenkomsten word je je bewust van voor jou/jullie belangrijke waarden, je kracht en je kwaliteiten en hoe je die kunt inzetten ten behoeve van een goede laatste fase met je dierbare. Wat past bij jou en wat doet er NU echt toe? Als leidraad dient het Model van Naasten dat ik heb ontwikkeld. Naast psycho-educatie, oefeningen en opdrachten is er ruimte voor het delen van ervaringen ter ondersteuning en inspiratie. 

Zie ook agenda
bottom of page